Skip to content

Retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger beskriver vores aktuelle retningslinjer og praksis med hensyn til de personoplysninger, som vi indsamler direkte fra dig og/eller via webstedet. I forbindelse med disse retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger betyder "vi", "os" og "vores" LEO Pharma A/S og LEO Laboratories Limited.

Når du tilmelder dig ™Patient Support Service via dette websted, giver du udtrykkeligt samtykke til, at dine personoplysninger bruges som anført i samtykkeerklæringen i bilag I til disse retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger.

Inden du indsender oplysninger via dette websted, skal du læse disse retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger og samtykkeerklæringen nedenfor og give dit udtrykkelige samtykke til vores brug af dine personoplysninger i overensstemmelse med retningslinjerne og samtykkeerklæringen.

Udtrykket "personoplysninger" refererer til personligt identificerbare oplysninger om dig, som fx navn, fødselsdag, helbredsoplysninger, e-mail-adresse eller postadresse og telefonnummer.

Beskyttelse af personoplysninger – brug af indsamlede personoplysninger

Personoplysninger, som du angiver på vores websted, opbevares fortroligt og vil kun blive benyttet til de formål, der er angivet i disse retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger og i samtykkeerklæringen.

Vi bruger dine personoplysninger:

 • til at administrere webstedet og vores virksomhed, herunder statistiske analyser
 • til at sætte dig i stand til at bruge de tjenester, der er til rådighed på webstedet
 • til at tilpasse dit besøg på webstedet, hjælpe dig i din brug af webstedet og håndtere dine kommentarer og besvare dine spørgsmål
 • til at kontakte dig via e-mail, sms, telefon eller post, hvis du anmoder herom, herunder til marketingformål
 • til at gennemføre undersøgelser og evalueringer
 • til at forstå, hvem der bruger webstedet, og hvordan det bruges, og til bedre at forstå brugernes behov og interesser, så vi kan forbedre webstedet
 • til at overholde gældende lovgivning, bestemmelser eller praksis
 • til alle andre formål, som du har givet samtykke til.

Beskyttelse af personoplysninger – hvordan sikrer vi dine personoplysninger

For at forhindre uautoriseret adgang, opretholde korrekte data og sikre korrekt brug af oplysningerne har vi indført relevante fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at sikre de oplysninger vi indsamler online.

De medarbejdere, der har adgang til personoplysninger, er blevet uddannet til at håndtere denne type data korrekt og i overensstemmelse med vores sikkerhedsprotokoller og strenge standarder for fortrolighed. Selv om vi ikke kan garantere mod tab, misbrug, uautoriseret offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse af data, har vi truffet hensigtsmæssige forholdsregler for at forsøge at forhindre sådanne utilsigtede hændelser.

Du er indforstået med og giver hermed dit samtykke til, at dine personoplysninger bliver gjort tilgængelige:

 • For LEO Pharma AB, LEO Pharma A/S og andre virksomheder i LEO Pharma Group
 • For tredjemand, der yder teknisk support (fx hostingtjenester)
 • For eksterne tjenesteudbydere, der udfører opgaver for virksomheder i LEO Pharma Group, eller for at sende meddelelser til dig
 • For enhver foreslået rettighedserhverver, efterfølger eller køber af en virksomhed i LEO Pharma Group, der behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med disse retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger
 • For statslige, administrative, retlige eller juridiske myndigheder med henblik på samarbejde i forbindelse med retssager og undersøgelser iværksat af sådanne myndigheder eller med henblik på overholdelse af juridiske krav eller myndighedskrav

Du er indforstået med, at disse parter kan være placeret geografisk uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), fx i USA, hvor der muligvis ikke er love svarende til databeskyttelseslovene i EØS.

Beskyttelse af personoplysninger - dine rettigheder og dit ansvar

Du kan anmode os eller en tredjemand, som handler på vores vegne, om at:

 • Sende dig oplysninger om de personoplysninger, der bliver behandlet om dig, om formålene med behandlingen, om kategorierne af datamodtagerne samt om andre tilgængelige oplysninger, for så vidt angår kilden til de pågældende data.
 • Redigere, slette eller blokere personoplysninger, som vi eller en tredjemand, som handler på vores vegne, opbevarer om dig, hvis disse oplysninger viser sig at være ukorrekte eller vildledende.
 • Hvis du har anmodet om at modtage oplysninger fra os, fx nyhedsbreve, og du ikke ønsker at modtage yderligere oplysninger, kan du let framelde dig ved at sende en e-mail til den adresse, der er indsat ved slutningen af disse retningslinjer.

Hvis de personoplysninger, som vi eller en tredjemand, som handler på vores vegne, opbevarer om dig, ændres, bedes du snarest muligt oplyse os om ændringerne, så vi kan holde vores data ajour.

Datakontrol

Datakontrolenheder med ansvar for dette websted er LEO Pharma A/S.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om disse retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger eller om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, bedes du kontakte LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö. E-mail: info.dk@leo-pharma.com.

BILAG 1: SAMTYKKEERKLÆRING

Vi ved, at dine personoplysninger er vigtige for dig, og vi bestræber os derfor på at behandle dine personoplysninger på en fortrolig, sikker og korrekt måde.

Dataindsamling og databehandling i forbindelse med deltagelse i ™ Patient Support Service

Hvis du tilmelder dig ™ Patient Support Service, er du indforstået med og giver hermed udtrykkeligt samtykke til, at LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S og datterselskaber inden for LEO Pharma Group indsamler, behandler eller benytter dine personoplysninger som beskrevet i denne samtykkeerklæring og retningslinjerne for beskyttelse af personoplysninger. Dette omfatter, men er ikke begrænset til følgende personoplysninger ("patientstøttedata"):

 • Dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
 • Køn, alder og sygdom
 • Din sygdoms varighed

™-databasen hostes centralt af LEO Pharma A/S ved hjælp af en serviceudbyder i Danmark. I fremtiden kan vi beslutte os for at hoste data hos en LEO Pharma Group-virksomhed eller en anden serviceudbyder. Patientstøttedata behandles til følgende formål:

 • For at kunne tilbyde patientstøttetjenester i overensstemmelse med de individuelle profiler, der er baseret på individuelt indtastede data, behandlet af en algoritme, og for at kunne kontakte dig
 • For at kunne sende feedback til HealthCare-partnere, patientforeninger og andre parter i sundhedssystemet
 • For at forbedre ™ Patient Support Service med hensyn til funktionalitet, indhold og innovation
 • For at kunne indberette bivirkninger til LEO Pharma Group-virksomheder og sundhedsmyndighederne ved hjælp af anonymiserede data

Vi sender dig eventuelt meddelelser om patientsupportjenester via e-mail, sms eller andre elektroniske medier. Du accepterer denne type meddelelser og er indforstået med, at vi kan benytte en tjenesteudbyder i forbindelse med udsendelse af denne type meddelelser, og at der gælder standardgebyrer for tekst og data.

Videregivelse af patientsupportdata

Du er indforstået med og giver hermed dit udtrykkelige samtykke til, at dine patientstøttedata bliver gjort tilgængelige:

 • For LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S og andre virksomheder i LEO Pharma Group
 • For tredjemand, der yder teknisk support (fx hostingtjenester) i forbindelse med ™-databasen
 • For tredjemand, der som serviceudbydere bistår LEO Pharma Group-virksomheder med vedligeholdelse og udvikling af ™-konceptet og -platformen, eller som bistår med udsendelse af meddelelser til dig
 • For enhver foreslået rettighedserhverver, efterfølger eller køber af en virksomhed i LEO Pharma Group, der behandler patientstøttedata i overensstemmelse med denne samtykkeerklæring
 • For statslige, administrative, retslige eller juridiske myndigheder med henblik på samarbejde i forbindelse med retssager og undersøgelser iværksat af sådanne myndigheder eller med henblik på overholdelse af juridiske krav eller myndighedskrav

Du er indforstået med, at disse parter kan være placeret geografisk uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), fx i USA, hvor der muligvis ikke er love svarende til databeskyttelseslovene i EØS.

Du finder en oversigt over alle LEO Pharma Group-virksomheder og virksomhedsadresser på www.leo-pharma.com. Tjek jævnligt dette websted.

Oplysning, redigering, sletning eller blokering af personoplysninger/tilbagetrækning af samtykke

Du indsender frivilligt dine patientsupportdata. Hvis du ikke indsender patientsupportdata, kan vi ikke tilbyde dig en individualiseret Patientsupportservice.

Du har til enhver tid ret til at anmode om adgang til de oplysninger, vi har om dig. Du kan også til enhver tid anmode om redigering, sletning eller blokering af dine patientstøttedata i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Endelig kan du til enhver tid annullere dit samtykke med fremtidig virkning, uden at du skal angive årsagen. Vi opkræver intet gebyr, hvis du ønsker at få adgang til eller få rettet, slettet eller blokeret dine patientstøttedata.

Hvis du har spørgsmål om disse retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger eller om, hvordan vi bruger dine patientstøttedata, eller hvis du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, bedes du kontakte LEO Pharma AB (e-mail: info.dk@leo-pharma.com) eller skrive til LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö.